Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 10 (107)(2019) Trang: 175-183
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên các số liệu thứ cấp, kết hợp với việc khảo sát 759 hộ nuôi tôm sú (TS) và tôm thẻ chân trắng (TCT) theo 3 hình thức nuôi quảng canh, thâm canh và siêu thâm canh, tại 4 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang. Thông qua cách tiếp cận phân tích hệ thống thị trường, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được những tác động tích cực của các chính sách đến việc hỗ trợ tín dụng cho các hộ nuôi và doanh nghiệp, cải thiện chất lượng sản phẩm theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, trong số những hộ nuôi có vay vốn để nuôi tôm trong khảo sát này, có đến 89,9% số hộ nuôi vay từ các tổ chức ngân hàng thương mại chính thức, hoặc từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước thông qua các đoàn thể như Hội Nông dân và Hội Phụ nữ. Số hộ nuôi theo các tiêu chuẩn ASC và VietGap trung bình chiếm 13,3% trong tổng số hộ nuôi được khảo sát. Con số này mặc dù chưa cao, nhưng cho thấy dấu hiệu nhận thức nuôi của các hộ nuôi có dấu hiệu hiệu tích cực. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, các chính sách cũng đã góp phần thúc đẩy các hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ và đẩy mạnh sản lượng nuôi, xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu. Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra được những khó khăn làm hạn chế hiệu quả tác động của các chính sách đến hoạt động của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị tôm nước lợ ở vùng Tây Nam Bộ.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Số tạp chí 18(4)(2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số tạp chí Nov. 16(2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration
Số tạp chí 249(2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...