Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Liên kết:

Các tiêu chí đánh giá về hình thái cơ thể, chức năng tâm lý, chức năng sinh lý cho sinh viên ngành giáo dục thể chất, đã có nhiều tác giả nghiên cứu và sử dụng. Nhưng các tiêu chí đánh giá hình thái cơ thể, chức năng tâm lý, chức năng sinh lý phù hợp với sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ vẫn chưa làm rõ. Đề tài tiến hành  phỏng vấn 80 chuyên gia (trong đó có 01 Giáo sư, 07 Phó giáo sư, 05 Tiến sĩ, 15nghiên cứu sinh, 13 Thạc sĩ và 39 giáo viên thể dục của các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ) và dùng thang đo Likert xác định bộ tiêu chí đánh giá các mặt trên cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 18(4)(2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số tạp chí Nov. 16(2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration
Số tạp chí 249(2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...