Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 02(48)(2014) Trang: 8-14
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Liên kết:

Trên địa bàn quận Bình Thủy, rác thải sinh hoạt được thu gom bằng 3 phương tiện chính: xe kéo tay 1.000 L, xe đầu kéo 1.000 L, xe đẩy tay 660L, trong đó xe đầu kéo 1.000 L là phương tiện thu gom hiệu quả nhất nhưng hiện đang bị cấm lưu hành. Khối lượng rác được thu gom khoảng 142 m3/ngày, đạt khoảng 47% tổng lượng rác phát sinh. Sau đó rác được đưa đến các điểm tập kết, trung chuyển rác và vận chuyển đến bãi rác Tân Long xử lý. Thành phần rác chủ yếu là hữu cơ dễ phân hủy chiếm tỷ lệ 88,28%, thành phần vô cơ gồm gạch đá 0,23%, bọc nylon (8,6%), giấy (1%), nhựa (0,93%), thủy tinh (0,63%) và kim loại (0,33%). Thành phần có thể sử dụng tái chế gồm bọc nilông, giấy, nhựa, thủy tinh và kim loại chiếm tỷ lệ 11,49%. Kết quả phỏng vấn 100 hộ dân trên địa bàn Quận Bình Thủy cho thấy 98% hộ dân hiểu biết tác hại của việc vứt rác bừa bãi gây ảnh hưởng môi trường; 99% hộ dân hài lòng với dịch vụ thu gom rác và khoảng 68% hộ phỏng vấn đồng ý xây dựng các trạm trung chuyển đúng quy định.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7 (509)(2014) Trang: 105-112
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 55 (2014)(2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
Số tạp chí 03-2014(2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 3 (49)(2014) Trang: 3-6
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 8(2014) Trang: 73-79
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 3 (6) 2014(2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
Số tạp chí Vol.24, No.2(2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí Vol.24, No.1(2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí 7(2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...