Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 6(2014) Trang: 54-59
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Vi nấm là tác nhân gây bệnh trên nhiều loài động vật thủy sản. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân lập và định danh vi nấm ký sinh trên rắn ri voi nuôi trong bể xi măng có nhiều "đốm trắng" trên thân. Tổng số 31 mẫu rắn ri voi nuôi trong bể được thu tại Cần Thơ và Sóc Trăng từ tháng 09 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011 với dấu hiệu đốm trắng trên thân hoặc trên đầu, một số có mắt bị đục hoặc chuyển sang màu trắng. Mẫu rắn được quan sát tiêu bản tươi và phân lập nấm tại Bộ môn Bệnh học Thủy sản, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ. Nấm được nuôi cấy trên môi trường GYA, ủ ở 28oC trong thời gian 4 ngày. Các chủng nấm thuần được định danh dựa trên các đặc điểm về hình thái như hình dạng khuẩn lạc, sợi nấm, cuống sinh bào tử và bào tử. Kết quả định danh hai giống nấm TrichodermaTrichophyton được phân lập từ mẫu rắn ri voi. Tần suất xuất hiện của các chủng nấm thuộc hai giống TrichodermaTrichophyton lần lượt là 77,4% và 22,6%. Kết quả thí nghiệm cảm nhiễm thăm dò cho thấy hai chủng nấm Trichoderma sp. CT1106 và Trichophyton sp. ST1106 có khả năng gây bệnh lở loét trên rắn ri voi trưởng thành.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7 (509)(2014) Trang: 105-112
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 55 (2014)(2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
Số tạp chí 03-2014(2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 3 (49)(2014) Trang: 3-6
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 8(2014) Trang: 73-79
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 3 (6) 2014(2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
Số tạp chí Vol.24, No.2(2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí Vol.24, No.1(2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí 7(2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...