Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 12(2014) Trang: 78-84
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm xác định nhu cầu protein tối ưu ở các mức lipid khác nhau của cá thát lát còm (Chitala chitala) cỡ cá 50 - 100 g/con. Thí nghiệm sử dụng thức ăn chế biến với 4 mức protein (30%, 35%, 40% và 45%) với 3 mức lipid (6%, 9%, 12%). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Cá thát lát còm có khối lượng ban đầu là 64,5 g/con được bố trí 20 con/bể 500 L. Thí nghiệm thực hiện trong 8 tuần. Kết quả cho thấy tỷ lệ sống của cá thấp nhất (95%) ở nghiệm thức sử dụng thức ăn có hàm lượng protein 30% và lipid 6%. Tốc độ tăng trưởng tương đối của cá cao nhất (SGR = 0,28%/ngày) và hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR = 2,11) thấp ở nghiệm thức 40% protein và 9% lipid; SGR và FCR ở nghiệm thức 35% protein và 9% lipid có giá trị lần lượt là 0,24%/ngày và 2,50. Hàm lượng lipid khác nhau trong thức ăn (6%, 9% và 12%) ảnh hưởng đến sinh trưởng của cá. Nhu cầu protein thích hợp cho cá thát lát còm giai đoạn 50 - 100 g là 35% - 40% tương ứng với hàm lượng lipid trong thức ăn là 9%. Hàm lượng protein cho cá tăng trưởng tối ưu là 38,6% ở mức lipid 9%.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7 (509)(2014) Trang: 105-112
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 55 (2014)(2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
Số tạp chí 03-2014(2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 3 (49)(2014) Trang: 3-6
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 8(2014) Trang: 73-79
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 3 (6) 2014(2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
Số tạp chí Vol.24, No.2(2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí Vol.24, No.1(2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí 7(2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...