Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 21 (7)(2014) Trang: 82-87
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

200 con lương đồng được thu thập từ 3 địa điểm khảo sát thuộc huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều, và quận ô Môn, Tp cần Thơ  đã được mổ khám đã được mổ khám tìm ký sinh trùng-giun sán. Sử dụng phương pháp tiêu cơ, và khóa phân loại, 926 mẫu giun sán được tìm thấy và định danh số lượng các mẫu lươn này cho thấy lươn đồng nhiễm giun sán với tỷ lệ cao 81.00%. Số lượng mẫu giun sán này thuộc 6 loài trong đó có 4 lớp: Acanthocephala 51.00%, trematoda 28% và nematoda 7%. Trong đó lớp: Acanthocephala có 1 loài Pallisentis celatus 51%, lớp trematoda gồm 2 loài Clinostomum complanatum 27% và 1 loài chưa được định danh, lớp cestoda có 1 loài Polyonchobothrium ophiocephalina 12, và lớp nematoda với 2 loài proleptinae sp 5%, và 1 loài chưa được định danh 2%. Loài sán lá Clinostomum complanatum có khả năng lây nhiễm sang người cần được lưu tâm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7 (509)(2014) Trang: 105-112
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 55 (2014)(2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
Số tạp chí 03-2014(2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 3 (49)(2014) Trang: 3-6
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 8(2014) Trang: 73-79
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 3 (6) 2014(2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
Số tạp chí Vol.24, No.2(2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí Vol.24, No.1(2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí 7(2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...