Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 20(2014) Trang: 15-21
Tạp chí: Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mối quan hệ giữa canxi với hiện tượng xì mủ bên trong trái măng cụt, gồm có 2 thí nghiệm: (1) khảo sát mối quan hệ giữa hàm lượng canxi trong đất và thịt trái với tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong trên 30 vườn khác nhau, tuổi cây từ 20 - 25 năm và (2) khảo sát ảnh hưởng của canxi clorua phun qua lá đến tỷ lệ xì mủ bên trong trên vườn có độ tuổi từ 20 - 25 năm, CaCl2 phun qua lá ngay khi hoa nở và 8 tuần sau khi hoa nở ở nồng độ từ 0,25 - 2%, phun 4 lần và khoảng cách 2 lần phun là 15 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy: có sự tương quan nghịch giữa tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong với hàm lượng Ca2+ trao đổi trong đất và Ca2+ tổng số trong thịt trái (r** = - 0,44 và - 0,52 theo thứ tự), hàm lượng Ca2+ tổng số trong thịt trái bình thường cao hơn ở trái bị xì mủ bên trong 1,29 lần. Phun CaCl2 2% qua lá 8 tuần sau khi hoa nở không ảnh hưởng nhưng phun ngay khi hoa nở làm giảm tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong và múi trong so với không phun do làm tăng hàm lượng Ca2+ tổng số trong thịt trái và tỷ lệ pectin trong vách tế bào, nhưng đồng thời cũng làm giảm trọng lượng và năng suất trái/cây.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7 (509)(2014) Trang: 105-112
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 55 (2014)(2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
Số tạp chí 03-2014(2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 3 (49)(2014) Trang: 3-6
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 8(2014) Trang: 73-79
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 3 (6) 2014(2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
Số tạp chí Vol.24, No.2(2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí Vol.24, No.1(2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí 7(2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...