Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 3+4(2014) Trang: 163-167
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu khả năng ức chế của Bronopol và Methelene blue đến sự phát triển của vi nấm Fusarium sp. và  nấm thủy mi Saprolegnia sp. và Achlya sp. nhiễm trên cá tra nuôi ao thâm canh. Kết quả khảo sát in vitro cho thấy Methylene Blue ở nồng độ 60 ppm thì ức chế hoàn toàn sự phát triển của sợi nấm và khả năng nảy mầm của bào tử nấm cả 3 chủng vi nấm Fusarium, ở nồng độ 80 ppm thì ức chế hoàn toàn nấm thủy mi. Trong khi đó, Bronopol ở nồng độ 200 ppm ức chế khả năng nảy mầm của bào tử vi nấm Fusarium, nồng độ lên đến 1600 ppm chỉ có thể hạn chế sự phát triển của sợi nấm. Bronopol ở nồng độ 800 ppm thì diệt được nấm thủy mi.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7 (509)(2014) Trang: 105-112
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 55 (2014)(2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
Số tạp chí 03-2014(2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 3 (49)(2014) Trang: 3-6
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 8(2014) Trang: 73-79
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 3 (6) 2014(2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
Số tạp chí Vol.24, No.2(2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí Vol.24, No.1(2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí 7(2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...