Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 190(2016) Trang: 38-45
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
Liên kết:

Năm 2015 kết thúc với nhiều sự kiện kinh tế thế giới nổi bật, trong đó quá trình hội nhập và toàn cầu hóa của các quốc gia trên thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ. Không nằm ngoài xu thế trên, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia đàm phán, ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt phải kể đến Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) – một FTA thế hệ mới. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, TPP sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và nhiều ngành sản xuất nói riêng, trong đó có ngành lúa gạo. Bài viết cung cấp góc nhìn tổng thể về thực trạng ngành lúa gạo Việt Nam hiện nay, nhận định những thời cơ và thách thức từ TPP đối với ngành hàng lúa gạo, từ đó đề xuất một giải pháp giúp ngành hàng lúa gạo Việt Nam vượt qua thách thức và tận dụng thời cơ hội nhập.

Các bài báo khác
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Viêt nam
Số tạp chí 8(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 02/2016(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 312(2016) Trang: 108-113
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lịch sử Đảng
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-25
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...