Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 9786040095961(2016) Trang: 412-418
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo
Liên kết:

Dạy học hợp tác là một hình thức dạy học khá phổ biến và ngày càng chứng tỏ hiệu quả giáo dục cao trong quá trình giảng dạy nói chung và trong dạy học  Ngữ văn nói riêng. Phương pháp dạy học này từ trước đến nay chủ yếu được sử dụng để giảng dạy trong nội bộ một lớp học cố định. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này chúng tôi muốn đề cập tới một kiểu vận dụng mới, hợp tác liên lớp và liên trường học giữa các lớp của khoa Dự bị Dân tộc và các lớp 12 của trường Thực hành Sư phạm, nhằm giúp các học sinh (HS) đến từ các vùng sâu vùng xa, với trình độ còn hạn chế và thụ động trong quá trình học tập có cơ hội giao lưu, học  hỏi với các học sinh trường Thực hành Sư phạm có mặt bằng kiến thức và tính chủ động khá cao trong học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn ngữ văn cho học sinh khoa Dự bị Dân tộc.

Các bài báo khác
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Viêt nam
Số tạp chí 8(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 02/2016(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 312(2016) Trang: 108-113
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lịch sử Đảng
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-25
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...