Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 49/2016(2016) Trang: 109-114
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Các ứng dụng của viễn thám, GIS trong sự kết hợp với mô hình Aquacrop là: (1) Mô phỏng năng suất lúa dựa trên dữ liệu đất - thực vật – Atmosphere (2) phân định sự phân bố năng suất dựa trên mô phỏng năng suất lúa và kết quả của giai đoạn trồng lúa được mô tả từ ảnh MODIS. Kết quả cho thấy tỷ lệ phần trăm khác biệt giữa mô phỏng năng suất và sản lượng thực tế tại 2 khu vực (ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn và ấp Cây Gòn, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn) là 1-6%. Sự phân bố năng suất lúa của vụ Đông - Xuân 2012-2013, vụ Hè - Thu 2013 và vụ Thu - Đông 2013 tại tỉnh An Giang đã được ánh xạ. Sự phân bố năng suất có thể được phân chia ở 2 khu vực, sản lượng trong ruộng lúa phù sa đã cao hơn đáng kể so với ở Tứ giác Long Xuyên.

Các bài báo khác
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Viêt nam
Số tạp chí 8(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 02/2016(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 312(2016) Trang: 108-113
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lịch sử Đảng
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-25
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...