Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 49/2016(2016) Trang: 17-21
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được coi là khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu bởi sự thay đổi khí hậu. Những tác động đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến an ninh đời sống, kinh tế và thực phẩm của con người. Dựa trên kịch bản lũ lụt và xâm nhập mặn đã được phát triển cho các tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu này áp dụng kỹ thuật GIS để xác định khu vực có nguy cơ dễ bị tổn thương trên các loại đất dựa vào kịch bản lũ lụt và xâm nhập mặn trong năm hiện tại, trong năm 2030 và trong năm 2050. Kết quả cho thấy đất mặn và ngập (SCglha), đất phù sa và mặn (GLN (eu)), đất phèn và nhiễm mặn (Flea (ptip)) có diện tích bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lũ lụt với mức hơn 1,5 m và độ mặn với hơn 8%o. Các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh và Tiền Giang đang bị ảnh hưởng bởi độ mặn và ngập lụt bởi kịch bản biến đổi khí hậu. Tỉnh Sóc Trăng bị ảnh hưởng cả mặn với hơn 8%o và lũ lụt với hơn 1,5 m; Bạc Liêu và Cà Mau là các tỉnh tiếp theo bị ảnh hưởng bởi các kịch bản biến đổi khí hậu.

Các bài báo khác
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Viêt nam
Số tạp chí 8(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 02/2016(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 312(2016) Trang: 108-113
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lịch sử Đảng
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-25
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...