Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 252(2016) Trang: 83-85
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Giáo dục lý luận
Liên kết:

Trường Đại học Cần Thơ là trường đại học trọng điểm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển (1966-2015) Trường Đại học Cần Thơ đã đồng hành với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. Lãnh đạo Trường đã phát huy thế mạnh của một trung tâm văn hóa - khoa học của ĐBSCL, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao cho khu vực.

Các bài báo khác
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Viêt nam
Số tạp chí 8(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 02/2016(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 312(2016) Trang: 108-113
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lịch sử Đảng
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-25
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...