Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 9(2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
Liên kết:

Thông qua phỏng vấn trực tiếp 150 khách du lịch được thực hiện bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, nghiêu cứu sử dụng phương pháp định lượng và định tính như: thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá (EFA) được sử dụng để phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc lựa chọn du lịch nông thôn của khách đến du lịch tại An Giang, trên cơ sở đó, tiến hành phân tích hồi qui binary logistic để ước lượng khả năng du khách chọn du lịch nông thôn trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng hưởng đến việc chọn du lịch nông thôn của du khách bao gồm: cơ sở hạ tầng du lịch nông thôn, sự hấp dẫn của nguồn tài nguyên du lịch, sự đa dạng trong dịch vụ với giá cả phải chăng, việc đảm bảo an toàn ở các điểm đến và cuối cùng là nguồn nhân lực.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(6)(2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 175(2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí 04(2017) Trang: 1-14
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ
Số tạp chí 6(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 11(2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
Số tạp chí 126 - 3D(2017) Trang: 143-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 13(2017) Trang: 190-195
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 06(2017) Trang: 6
Tạp chí: Khoa học và công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...