Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí T9(2017) Trang: 67-70
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Liên kết:

Phát triển sáng tạo (NLST) là một trong những mục tiêu cơ bản của phương pháp (PP) dạy học theo hướng phát triển năng lực trong dạy học Ngữ văn nói riêng và trong dạy học nói chung, nhằm thực hiện chủ chương đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy và học những năm gần đây. PP dạy học dự án được xem là một trong những PP, theo chúng tôi, có khả năng phát huy một cách tối đa năng lực sáng tạo cho học sinh (HS). Trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ trình bày những vận dụng của PP này trong quá trình dạy học Ngữ văn cho HS tại khoa Dự bị Dân tộc trường Đại học Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(6)(2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 175(2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí 04(2017) Trang: 1-14
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ
Số tạp chí 6(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 11(2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
Số tạp chí 126 - 3D(2017) Trang: 143-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 13(2017) Trang: 190-195
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 9(2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
Số tạp chí 06(2017) Trang: 6
Tạp chí: Khoa học và công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...