Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 52(2017) Trang: 41-46
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Khai thác tài nguyên đất đai với các mô hình hiệu quả, đặc biệt là các mô hình sản xuất nông nghiệp ở đô thị (NNĐT) đang được quan tâm và phát triển ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, mô hình nào có hiệu quả và tiềm năng là những câu hỏi được đặt ra khi nói đến NNĐT ở Quận. Vì thế, nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng áp dụng các mô hình nông nghiệp đô thị ở Quận. Bằng phương pháp thu thập số liệu, điều tra nông hộ, thông kê, phân tích, đánh giá, tham khảo ý kiến chuyên gia, kết quả đề tài cho thấy: có 5 loại hình NNĐT đang được áp dụng tại quận NInh Kiều, gồm: nông nghiệp nhỏ trong và xung quanh nhà (85,5%); làm vườn quy mô nhỏ - bán thương mại (8,2%); nuôi trồng thủy sản (NTTS) và chăn nuôi quy mô nhỏ - bán thương mại (2,6%); vườn cơ quan - tổ chức (2,6%); sản xuất chuyên môn hóa - quy mô nhỏ (1,1%). Hiệu quả đáp ứng được nhu cầu về giải trí và thư giãn, tiêu thụ gia đình, tạo không gian xanh và kinh doanh nhỏ tăng thu nhập. Bên cạnh đó cũng có những hạn chế như mang tính chất tự phát, quy mô nhỏ lẻ, không áp dụng khoa học kỹ thuật, chưa định hướng, đầu tư rõ ràng. Kết quả là cơ sở để địa phương lập những kế hoạch cụ thể hơn về phát triển nông nghiệp đô thị cho Quận cũng như những vùng lân cận

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(6)(2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 175(2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí 04(2017) Trang: 1-14
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ
Số tạp chí 6(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 11(2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
Số tạp chí 126 - 3D(2017) Trang: 143-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 13(2017) Trang: 190-195
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 9(2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
Số tạp chí 06(2017) Trang: 6
Tạp chí: Khoa học và công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...