Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 24(2017) Trang: 28-37
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu đề tài là đánh giá ảnh hưởng của bón vôi và lân phối trộn “dicarboxylic acid polymer” đến năng suất và khả năng hấp thu dưỡng chất của cây lúa vụ hè thu trên đất phèn đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thí nghiệm nông hộ được thực hiện trên bốn vùng sinh thái, với các nghiệm thức (i) không bón lân; (ii) bón 60 kg P2O5 ha-1; (iii) bón 2 tấn CaO ha-1 và 60 kg P2O5 ha-1; (iv) bón 2 tấn CaO ha-1 và 60 kg P2O5 ha-1trộn dicarboxylic acid polymer (DCAP); (v) bón 4 tấn CaO ha-1 và 60 kg P2O5 ha-1 và (vi) bón 4 tấn CaO ha-1 và 60 kg P2O5 ha-1 trộn DCAP. Kết quả thí nghiệm cho thấy, năng suất hạt lúa và hấp thu lân không giảm khi không bón lân trên bốn vùng phèn. Bón 4 tấn vôi ha-1 chưa làm gia tăng năng suất lúa. Tuy nhiên, nó đã làm tăng hấp thu can xi. Năng suất hạt lúa và hấp thu lân đạt cao nhất trên đất phèn Đồng Tháp Mười trong khi hấp thu can xi và ma giê đạt cao nhất trên đất phèn Bán đảo Cà Mau. Đất phèn Trũng sông Hậu đạt năng suất, hấp thu lân, can xi thấp nhất.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(6)(2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 175(2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí 04(2017) Trang: 1-14
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ
Số tạp chí 6(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 11(2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
Số tạp chí 126 - 3D(2017) Trang: 143-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 13(2017) Trang: 190-195
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 9(2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
Số tạp chí 06(2017) Trang: 6
Tạp chí: Khoa học và công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...