Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 1(6)(2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Ở Việt Nam, cây Trang To (Ixora duffii) phân bố phổ biến, trong y học dân gian hoa cây Trang To được sử dụng điều trị rất nhiều bệnh, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu để chứng minh cơ sở khoa học rõ ràng. Mục tiêu của nghiên cứu này khảo sát khả năng kháng oxy hóa in vitro, và kháng tế bào ung thư gan HepG2 cũng như xác định sơ bộ thành phần hóa học có khả năng kháng oxy hóa từ cây Trang To. Hiệu quả kháng oxy hóa của cao methanol hoa và lá cây Trang To được xác định dựa trên khả năng trung hòa gốc tự do DPPH, kết quả cho thấy hoa và lá cây Trang To có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH tương ứng với hiệu suất 81,41±1,21% và 80,46±0,80% ở nồng độ cao methanol là 100 mg/mL. Hoa và lá cây Trang To có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH đều thấp hơn vitamin C lần lượt là 1,28 và 1,22 lần. Khả năng kháng oxy hóa dựa trên khả năng khử gốc tự do Fe3+ (khử sắt) cho thấy hoa có hiệu quả cao hơn lá. Tuy khả năng khử sắt của hoa cao hơn lá, nhưng cả hai đều thấp hơn chất chuẩn BHA lần lượt là 4,78 và 6,76 lần. Cao methanol hoa cây Trang To có khả năng ức chế tế bào ung thư gan HepG2 tương đương 56% ở nồng độ cao là 500 mg/mL. Thành phần hóa học trong hoa và lá Trang To gồm alkaloid, flavonoid, anthraquinone, terpenoid, quinone, glycoside, coumarin và phenol. Riêng hợp chất tanins và saponins chỉ có ở hoa mà không phát hiện ở lá. Hàm lượng polyphenol tổng (TPC) ở hoa cây Trang To (762,37±62,58 mg GAE/g) cao hơn ở lá (360,85±10,09 mg GAE/g) là 2,1 lần. Hàm lượng flavonoid toàn phần (TFC) của hoa Trang To  (679,55±35,69 mg QE/g) và lá (676,35±14,52 mg QE/g) tương đương nhau.

Các bài báo khác
Số tạp chí 175(2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí 04(2017) Trang: 1-14
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ
Số tạp chí 6(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 11(2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
Số tạp chí 126 - 3D(2017) Trang: 143-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 13(2017) Trang: 190-195
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 9(2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
Số tạp chí 06(2017) Trang: 6
Tạp chí: Khoa học và công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...