Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 52(2017) Trang: 129-134
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Sóc Trăng là một tỉnh có diện tích trồng lúa lớn và cơ cấu mùa vụ phức tạp. Thời gian xuống giống trong canh tác lúa là một vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là  diện tích lúa đã giảm do nhiều tác động như biến đổi khí hậu và phát triển đô thị. Trong nghiên cứu đã lựa chọn ảnh Radar (COSMO - SKYMED) để tiến hành nghiên cứu nhằm xác định thời gian xuống giống của vụ Hè Thu năm 2014. Xử lý ảnh Radar dựa trên cơ sở phân tích sự thay đổi về đặc tính tán xạ ngược của cây lúa trên ảnh từ ngày 4/6/2014 đến ngày 27/8/2014. Kết quả xác định được thời gian xuống giống của vụ canh tác lúa vụ Hè Thu năm 2014. Xây dựng được bản đồ thời gian xuống giống của Sóc Trăng tập trung vào tháng 6 năm 2014. Điều này phù hợp với kết quả điều tra thực địa và kết quả thống kê của địa phương. Tổng diện tích canh tác lúa của toàn vùng nghiên cứu là 31.573 ha. Độ chính xác được đánh giá bằng chỉ số Kappa dạt 0,82. Nghiên cứu cung cấp thông tin quan trọng giúp các nhà quản lý trong việc quản lý an ninh lương thực, cảnh báo màu vụ và dự đoán năng suất lúa phục vụ cho bảo hiểm nông nghiệp.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(6)(2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 175(2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí 04(2017) Trang: 1-14
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ
Số tạp chí 6(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 11(2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
Số tạp chí 126 - 3D(2017) Trang: 143-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 13(2017) Trang: 190-195
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 9(2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
Số tạp chí 06(2017) Trang: 6
Tạp chí: Khoa học và công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...