Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/06/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Prevalence of canine parvovirus infection in dog at the age of one to six months in Can Tho City

Từ khóa:

Canine parvovirus, chó, sinh lý-sinh hóa máu, Cần Thơ

Keywords:

Canine parvovirus, dog, parameters of haemic physiology and biochemistry, Can Tho

ABSTRACT

The study was carried out to determine the prevalence of canine parvovirus (CPV) infection in dogs at the age from 1 to 6 months in Can Tho city and to evaluate the changes of parameters of haemic physiology and biochemistry. Dogs with the signs of bloody diarrhea were diagnosed with CPV infection by using the Parvovirus Rapid test kit (CPV Ag). In the present study, 84 out of 184 dogs showed positive infection with CPV (45.1%). The proportion of infected dogs at the age 1-4 months was significantly higher than those at 2-4 month- old dogs (45% - 55.4% vs 21.7%). There was no significant difference in terms of gender. Low numbers of erythrocytes, hemoglobin and hematocrite were recorded in dogs with CPV-positive infection (74.7%, 72.3% và 50.6%, respectively). The results of biochemical examination showed that CPV-infected dogs had greater concentrations of AST and ALT than the normal ones. In general, 65.1% CPV-infected dogs were recovered after two treatment procedures.

TóM TắT

Thí nghiệm được tiến hành để xác định tỷ lệ nhiễm canine parvovirus (CPV) trên chó từ 1 đến 6 tháng tuổi có biểu hiện tiêu chảy phân có máu tại Thành phố Cần Thơ dựa vào kit thử nhanh, Parvovirus Rapid test kit CPV Ag (CPV Ag) và khảo sát sự thay đổi một số chỉ tiêu sinh lý-sinh hóa đối với chó nghi bệnh bằng các máy xét nghiệm chuyên biệt. Kết quả cho thấy 84 trong tổng số 184 chó nghi mắc bệnh bị nhiễm CPV với tỷ lệ là 45,1%. Chó dưới 4 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm từ 45% - 55% cao hơn so với chó ở lứa tuổi từ 4-6 tháng tuổi ( 21,7 %). Không có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm bệnh ở chó đực và cái. Chó nhiễm CPV có số lượng hồng cầu, hemoglobin và hematocrite thấp hơn bình thường với tỷ lệ lần lượt là 74,7%; 72,3% và 50,6%. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu sinh hóa máu cho thấy 72,2% chó nhiễm CPV có hàm lượng AST tăng và 63,8%, chó nhiễm CPV có hàm lượng ALT tăng cao hơn mức bình thường. Kết quả điều trị cho thấy có 65,1% chó mắc bệnh chó mắc bệnh do CPV khỏi bệnh.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...