Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXIX (2022) Trang: 69-76
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y
Nghiên cứu được tiến hành nhằm điều tra tình hình xuất hiện hội chứng tiêu chảy trên đàn bò giai đoạn 2018–2020 và hiện trạng vệ sinh thú y tại các hộ chăn nuôi bò tại tỉnh Bến Tre theo phương pháp điều tra hồi cứu và điều tra cắt ngang. Trong nghiên cứu điều tra cắt ngang, tổng số 100 hộ chăn nuôi bò ở các huyện thuộc tỉnh Bến Tre được chọn ngẫu nhiên tham gia phỏng vấn tìm hiểu về tình hình vệ sinh thú y và hội chứng tiêu chảy trên đàn bò dựa trên bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn từ năm 2018–2020, hội chứng tiêu chảy trên đàn bò tại tỉnh Bến Tre xuất hiện với tỷ lệ bò mắc bệnh và chết khá cao. Người chăn nuôi tại địa phương có kiến thức, quan tâm về hội chứng tiêu chảy trên bò và thực hành vệ sinh thú y về phòng chống bệnh, tuy nhiên việc thực hiện đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi vẫn còn một số hạn chế. Các hộ chăn nuôi sử dụng kháng sinh là biện pháp chủ yếu để điều trị bệnh. Một số kháng sinh phổ biến được sử dụng trong điều trị tại địa phương là tylosin,
amoxicillin và cefotaxim.
Từ khóa: Bến Tre, bò, điều tra, hội chứng tiêu chảy, vệ sinh thú y.
Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...