Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tap so XXIII. so 4-2015 (2016) Trang: 51-56
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y

Qua kiểm tra sản dịch của 143 heo nái sinh sản sau khi sinh, phát hiện 106  heo tiết dịch nghi viêm đường sinh dục, chiếm tỷ lệ 74,13%. Trong đó có 100 mẫu có sự hiện diện của vi khuẩn E.coli, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas chiếm tỷ lệ lần lượt là 75,47%, 45,28%, 47,17% và 18,87%. Để chọn kháng sinh ứng viên cho bố trí thí nghiệm điều trị, phương pháp khuếch tán trên thạch đĩa của Kirby Bauer (1966) đã được sử dụng và thu được kết quả như sau: hai kháng sinh có độ kháng khuẩn rộng nhất là doxycycline và florfenicol. Để xác định hiệu quả điều trị của kháng sinh ứng viên, thí nghiệm được bố trí thành 3 nghiệm thức (NT), NT I gồm Marflo-45%, Cloprostenol và Gluco-K-C-Namin; NT II gồm Doksilin-LA, Cloprostenol và Gluco-K-C-Namin; NT III gồm Floxy, Cloprostenol và Gluco-K-C-Namin. Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả điều trị của 3 NT là như nhau (100%). Tuy nhiên, thời gian điều trị khỏi bệnh ở NT I và III (khoảng 4 ngày) ngắn hơn so với nghiệm thức II (khoảng 6 ngày). Kết quả thí nghiệm còn cho thấy khả năng hồi phục chức năng sinh sản ở cả 3 NT là như nhau (tỷ lệ heo nái lên giống lại và tỷ lệ đậu thai rất cao (100%). Tóm lại, kết quả thử nghiệm cho thấy cả 3 phác đồ điều trị điều cho kết quả rất cao; tuy nhiên, phác đồ điều trị ở NT I hoặc III cho kết quả tối ưu nhất.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...