Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXVII (2020) Trang: 25-30
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Đề tài: “Khảo sát bệnh viêm tích mủ tử cung trên chó tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ” đã được thực hiện từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020. Tổng số 983 con chó cái đã được mang đến bệnh xá thú y để khám bệnh và điều trị. Kết quả chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng đã phát hiện có 112 con chó cái mắc bệnh viêm tích mủ tử cung; chiếm tỷ lệ 11,39%. Tỷ lệ mắc bệnh của giống chó ngoại (15,19%) cao hơn giống chó nội (7,66%). Những chó ở nhóm tuổi ≥2-5 năm tuổi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất (23,65%), kế đến là chó ≥5 năm tuổi (8,36%) và chó
hơn chó không tiêm ngừa thai (6,64%).
Từ khóa: Chó cái, cận lâm sàng, lâm sàng, viêm tích mủ tử cung, thành phố Cần Thơ.
 
Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...