Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

271 mẫu sữa thu từ 72 bò sữa tại hợp tác xã nuôi bò sữa Long Hòa, thành phố Cần Thơ đã được kiểm tra bằng phương pháp CMT. Kết quả kiểm tra cho thấy 25,09% thùy vú bị viêm ở thể tiềm và 51,39% bò bị viêm vú ở thể tiềm ẩn. Các yếu tố có ảnh hưởng rõ rệt đến viêm vú tiềm ẩn như hình thức vắt sữa, tháng cho sữa, lứa đẻ. Các yếu tố khác ít có ảnh huowngrhown như quy mô đàn, nhóm bò lai, sản lưởng sữa.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...