Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 24/10/2016

Ngày nhận bài sửa: 08/02/2017

Ngày duyệt đăng: 26/06/2017

 

Title:

A survey of anti-rabies antibodies in dog slaughtered in slaughter-houses in CanTho city

Từ khóa:

Cần Thơ, chó, kháng thể,  lò mổ, virus dại

Keywords:

Antibody, rabies, Can Tho, dog, slaughter-house

 

ABSTRACT

Measurement of anti-rabies antibodies in dog serum samples collected from slaughter-houses in CanTho city was conducted from February 2015 to November 2015 by using indirect enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) (SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect kit, France). A total of 184 dog serum samples collected from slaughter-houses in 6 districts in CanTho city was tested for anti-rabies antibodies. The results showed that the protection rate of sampled dogs is 14.13%. The protection rates detected in dogs from urban slaughter-houses (16.7%) were higher than that from the suburbs (10.53%). The proportions of protected dogs were age-dependent, the highest rate (31.25%) was in dogs upper 2 years old, next in dogs from 1 to 2 years old (17.51%), lowest in dogs under one year old (8.5%); and breed-dependent (foreign dogs were better than local ones) but sex-independent (around 14%). However, there was not a statistically significant difference between those values.

TÓM TẮT

Khảo sát kháng thể kháng virus dại trên chó ở một số lò mổ tại thành phố Cần Thơ được tiến hành từ tháng 02/2015 đến tháng 11/2015, bằng phương pháp ELISA với bộ Kit SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect. Qua xét nghiệm 184 mẫu huyết thanh chó ở các lò mổ của 6 quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ thu được kết quả tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ là 14,13%. Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ cao nhất ở khu vực nội thành (16,7%) và thấp nhất là ngoại thành (10,53%). Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ thấp nhất là chó < 1 năm (8,5%), kế đến là chó 1 – 2 năm (17,51%) và cao nhất là chó > 2 năm (31,25%), tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ trên giống chó nội (13,25%) thấp hơn so với giống chó ngoại (22,22%), tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ trên chó đực và chó cái gần bằng nhau (14%). Tuy nhiên những khác biệt đó không có ý nghĩa thống kê.

Trích dẫn: Trần Ngọc Bích, Nguyễn Minh Hải, Trương Phúc Vinh và Nguyễn Đức Hiền, 2017. Khảo sát kháng thể kháng virus dại trên chó ở một số lò mổ tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50b: 77-80.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...