Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Epidemiological characteristics of urinary system disorders in dogs at Can Tho City

Từ khóa:

Chó, hệ tiết niệu, suy thận, sỏi bàng quang, niệu đạo, Thành phố Cần Thơ

Keywords:

Dogs, Urinary system, Renal failure, Bladder stones, urethra stones, Cantho City

ABSTRACT

Among 1,652 dogs examined at the Hospital Animal in Cantho University and veterinary clinics in Cantho City, 122 cases recognized that have clinically pathologic changes on urinary system. X-ray test and urine test results, determined urinary system diseases accounted for 7.38%. Of those with chronic kidney disease appears with the highest percentage 31.97%, followed by 28.69% of acute renal failure, inflammatory disease 22.95% of bladder infections, bladder and urethra 16.39%. Diseases of the urinary system of the other dogs had statistically significant difference in age, breed with p <0.01. Incidence of urinary tract disease in dogs increases with age, most elderly dog, dogs over 5 years old with 19.93% rate. Efficacy of treatment depends on the duration of the pathologic period and pathologic level. However, 53.27% of ill dog become well, among them were 51.42% of dogs with early acute renal failure, 10.25% of chronic renal failure, 100% of Cystitis and 75% of bladder and urethra stones.

TóM TắT

Trong số 1.652 chó đến khám và điều trị lần đầu tại Bệnh xá Thú Y và các Phòng mạch Thú y Thành phố Cần Thơ, chúng tôi phát hiện 122 chó có bệnh lý ở hệ tiết niệu. Qua kết quả kiểm tra X-quang và xét nghiệm nước tiểu, xác định chó có bệnh lý trên hệ tiết niệu chiếm tỷ lệ 7,38%. Trong số đó, chó có bệnh lý suy thận mãn xuất hiện với tỷ lệ cao nhất 31,97%, kế đến là suy thận cấp 28,69%, bệnh lý viêm nhiễm trùng bàng quang 22,95%, sỏi bàng quang và niệu đạo 16,39%. Bệnh lý trên hệ niệu của chó khác biệt có ý nghĩa thống kê về độ tuổi, giống chó với p<0,01. Tỷ lệ xuất hiện bệnh lý trên hệ tiết niệu của chó tăng dần theo độ tuổi, nhiều nhất trên chó già, chó trên 5 năm tuổi với tỷ lệ 19,93%. Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào thời gian mắc bệnh và mức độ bệnh lý. Tuy nhiên có 53,27% chó khỏi bệnh bao gồm 51,42% trong bệnh lý suy thận cấp, 10,25% trong suy thận mãn, 100% trong viêm nhiễm trùng bàng quang và 75% trong sỏi bàng quang và niệu đạo.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...