Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXIX (2022) Trang: 27-33
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y

Khảo sát đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng vacxin dại Rabisin trên chó tại Kiên Giang và Cần Thơ đã được thực hiện bằng phương pháp ELISA với bộ kit SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect. Kết quả khảo sát cho thấy 65,87% chó sau tiêm phòng có kháng thể bảo hộ. Tỷ lệ bảo hộ chó nuôi ở khu vực nội thành (73,79%) cao hơn ở khu vực ngoại thành (60,40%). Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ theo độ tuổi thấp nhất là chó nhỏ hơn 1 năm tuổi (49,18%), kế đến là chó 1-3 năm tuổi (67,71%) và cao nhất là chó trên 3 năm tuổi (74,74%). Thời gian sau tiêm phòng càng dài thì tỷ lệ chó đáp ứng miễn dịch càng thấp: giai đoạn dưới 6 tháng là 86,59%; từ 6 đến 12 tháng là 59,63% và trên 12 tháng là 49,18%. Khả năng đáp ứng miễn dịch của giống chó nội (58,99%) thấp hơn giống chó ngoại (74,34%). Tuy nhiên, giới tính không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng. 

Từ khóa: Chó, kháng thể, tiêm phòng, vacxin dại, virus dại.
Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...