Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
225 (2020) Trang: 76-82
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 1.757 chó bệnh được các chủ nuôi đem tới khám và điều trị tại Bệnh xá thú y Trường Đại học Cần Thơ, bằng phương pháp khám lâm sàng và cận lâm sàng. Kết quả hỏi bệnh và khám lâm sàng có 115 chó nghi bị bệnh Carré chiếm tỷ lệ 6,54% và kết quả của xét nghiệm cận lâm sàng bằng bộ kit Rapid test CDV Ag do công ty Gen Action (Việt Nam) đã xác định có 42 ca nhiễm virus Carré chiếm tỷ lệ 36,52% trên 115 chó nghi nhiễm và 2,39% trên tổng số chó khảo sát. Trong đó, chó < 6 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm cao nhất là 50,00% và thấp nhất là giai đoạn 6 tháng − 2 năm tuổi (16,67%); chó không được tiêm phòng có tỷ lệ nhiễm cao nhất (74,35%), kế đến là chó tiêm phòng 1 mũi (26,31%), và thấp nhất ở chó tiêm phòng 2 mũi (7,89%). Sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm bệnh Carré theo giống, tính biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Triệu chứng lâm sàng phổ biến nhất là sốt (100%); chảy dịch mũi xanh, viêm kết mạc mắt (85,71%); ho, hắt hơi, chảy mũi trong (78,57%); nốt sài vùng da mỏng (54,76%); sừng hoá gan bàn chân và da mũi (42,85%), phân sệt tanh đen (28,57%) và thấp nhất là triệu chứng thần kinh (21,42%).
Từ khóa: Chó; Carré; Đại học Cần Thơ; bệnh xá thú y; tỷ lệ nhiễ
Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...