Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXVII (2020) Trang: 37-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Nghiên cứu được thực hiện nhằm điều tra bệnh Ehrlichia canis (E. canis) trên chó và đánh giá hiệu quả điều trị tại Bệnh xá Thú y, trường Đại học Cần Thơ. Xác định bệnh E. canis trên chó được
tiến hành bằng phương pháp nghiên cứu cắt ngang trên 2.034 con chó. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 86 trong số 2.034 con chó (4,23%) có dấu hiệu của bệnh E. canis bằng phương pháp chẩn đoán lâm sàng. 37/86 ca dương tính với E. canis bằng phương pháp xét nghiệm nhanh, chiếm tỷ lệ 43,02% và 1,82% so với tổng số chó được khảo sát. Ngoài ra, bệnh E. canis trên chó không phụ thuộc vào độ tuổi, giống, giới tính và phương thức nuôi (P>0,05). Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy 37 con chó (100%) được phát hiện bị nhiễm ve có biểu hiện ủ rủ, mệt mỏi (83,78%); chán ăn, sụt cân (75,66%); sốt (67,57%); xuất huyết dưới da, niêm mạc (54,05%); xuất huyết mũi (21,62%); bất thường ở mắt
(18,92%). Có 32 trong tổng số 37 con chó (86,49%) đã được điều trị thành công bằng doxycycline (5mg/kg thể trọng, theo đường uống, trong 28 ngày).
Từ khóa: Chó, Ehrlichia canis, điều trị, thành phố Cần Thơ.
Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...