Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2019) Trang: 43-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sản xuất chitosan bằng phương pháp giảm lượng hóa chất sử dụng nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị của phụ phẩm là hướng nghiên cứu được quan tâm trong những năm gần ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của phương pháp khử khoáng và loại protein đến chất lượng của chitosan từ nang mực nang đã được khảo sát. Mẫu được loại khoáng bằng hai phương pháp khác nhau: (i) ngâm trong HCl 8% trong 24 giờ và (ii) xử lý trong CH3COOH 5% rồi tiếp tục ngâm trong HCl 6% trong 24 giờ. Sau khi chọn được phương pháp xử lý cho hiệu quả khử khoáng tốt nhất, mẫu được chia thành hai nhóm để tiếp tục khử protein: nhóm 1 xử lý trong NaOH 8% và nhóm 2 xử lý bằng enzyme alcalase nồng độ 0,2% trong 15 giờ ở nhiệt độ 50- 55º0 C. Sau khi loại protein, hai nhóm mẫu được tiến hành deacetyl hóa trong NaOH nồng độ 50% trong 48 giờ ở 65º 0 C - 700 C thì cho độ decaetyl khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Từ kết quả nghiên cứu có thể kết luận rằng phương pháp khử khoáng bằng cách kết hợp acid acetic và HCl (giảm nồng độ HCl từ 8% xuống còn 6%) và loại protein bằng enzyme alcalase 0,2% (loại được lượng NaOH 8% theo phương pháp hóa học) nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng của chitosan từ nang mực nang.

Từ khóa: Chitosan, khử khoáng, loại protein, nang mực.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 105-112
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 119-127
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 202-211
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 227-233
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 231-239
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 248-254
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 72-79
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 77-85
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 97-109
Tải về
80 (2015) Trang: 734-741
Tạp chí: Journal of Food Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...