Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
383 (2020) Trang: 65-73
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ảnh hưởng của chế độ khử protein phi collagen, lipid và chế độ sấy đông khô đến tính chất của collagen từ da cá thát lát còm đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy, da cá thát lát còm được xử lý trong NaOH 0,1 M  trong 4 giờ và CH3COOH 0,5 M trong 60 phút cho hiệu quả khử protein phi collagen và lipid tốt nhất (khử được 13,9% protein phi collagen và 64,5% lipid). Mẫu sau khi xử lý, được chiết rút bằng CH3COOH 0,5 M trong 3 ngày ở nhiệt độ 4 ± 1°C, dịch chiết được kết tủa collagen bằng NaCl 2,5 M. Kết tủa collagen được lọc, hòa tan trong CH3COOH 0,5 M và thẩm tách trong CH3COOH 0,1 M và nước cất. Sau đó mẫu được đem đi sấy đông khô trong 48 giờ cho hiệu suất thu hồi và độ ẩm lần lượt là 13,8 và 11,7% cùng với độ hòa tan cực đại ở pH 2 và NaCl 0,2 M. Thành phần acid amin của collagen từ da cá thát lát còm tương thích với collagen nhóm I từ các loài da khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể tận dụng da cá thát lát còm là một nguồn nguyên liệu để sản xuất collagen.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 105-112
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 119-127
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 202-211
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 227-233
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 231-239
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 248-254
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 72-79
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 77-85
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 97-109
Tải về
80 (2015) Trang: 734-741
Tạp chí: Journal of Food Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...