Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Liên kết:

An Giang là một trong các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng lúa hàng đầu, đồng thời là vựa lúa của cả nước. ở An Giang, mùa lũ thường bắt đầu từ tháng 7, kết thúc tháng 11 và đã có khoảng gần 70% diện tích đất bị ngập nước từ 1 - 3,5 m. Thời gian lũ thường kéo dài từ 3 tháng đến 4 tháng. Để hạn chế thiệt hại từ ảnh hưởng của lũ lụt, theo xu thế phát triển của xã hội, các công trình đê bao đã dần hình thành. Tính đến năm 2010, An Giang đã có hơn 574 tiểu vùng đê bao, bảo vệ khoảng 203.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong vùng đê bao thâm canh lúa 3 vụ, năng suất lúa đã giảm, trong khi đó lượng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu bệnh thường tăng so với vùng không bao đê từ 20 đến 30%. Bên cạnh đó, những diện tích canh tác có đê bao ngăn lũ không còn phù sa bồi đắp nên độ phù nhiêu, màu mỡ của đất bị giảm đáng kể. Do đó, việc nghiên cứu tác động của việc xả lũ đến độ phì của đất và năng suất lúa trong vùng đê bao của tỉnh An Giang nhằm tìm hiểu giá trị hữu dụng của việc xả lũ trong vùng đê bao và cách nhìn nhận của nông dân sau kết quả nghiên cứu đề tài. Đó là việc làm cần thiết nhằm làm cơ sở khoa học để đánh giá hiện trạng dinh dưỡng của đất vùng bao đê trước và sau khi xả lũ và từ đó có thể đưa ra những khuyến cáo bảo vệ bền vững tài nguyên đất cho vùng lũ ở An Giang nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Vì vậy kết quả đề tài "Khảo sát đặc tính hóa học đất vùng đê bao kiểm soát lũ tại tỉnh An Giang" sẽ là lời giải đáp cho vấn đề trên. Qua đó, làm cơ sở để đánh giá chất lượng đất, góp phần phục vụ cho kế hoạch, chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững trong vùng.

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...