Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-259-9(2014) Trang: 69-78
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Liên kết:

Đề tài nghiên cứu đặc điểm thành thục sinh dục của cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) được thực hiện tại 3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 2 năm 2013. Kết quả cho thấy hệ số điều kiện (CF) của cá đối mục cao nhất vào tháng 10 (0,0226 ± 0,0019) và thấp nhất vào tháng 1 (0,0010 ± 0,0001). Hệ số thành thục sinh dục (GSI) của cá cái và cá đực đạt cao nhất vào tháng 10 và tháng 11 và thấp nhất là vào tháng 2. Tuy nhiên, hệ số tích lũy năng lượng HSI thấp nhất vào tháng 10 và tháng 11, tăng dần vào các tháng tiếp theo. Sức sinh sản tuyệt đối của cá đối mục dao động trong khoảng 15.143 ? 177.252 trứng/cá cái. Sức sinh sản tương đối dao động từ 394 ? 1.284 trứng/g cá cái.

Từ khóa: Mugil cephalus, tuyến sinh dục, GSI, sức sinh sản.

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...