Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí tập XX1 số 2 - 2014(2014) Trang: 75-81
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm khảo sát tình hình viêm nhiễm cơ quan sinh dục của heo nái và nuôi cấy, phân lập các chủng vi khuẩn E. coli, Staphylococus, Streptococcus và Pseudomonas từ dịch viêm cơ quan sinh dục của heo nái sau khi sinh tại trại chăn nuôi Minh Tâm, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả điều tra khảo sát kết hợp với nuôi cấy các chủng vi khuẩn lưu trú ở dịch viêm cho thấy có 106 trong số 143 con heo nái kiểm tra đã bị bệnh viêm cơ quan sinh dục sau khi sinh, chiếm tỷ lệ 74,19%, trong đó 45,28% heo nái bị viêm nhiễm thể cata và 54,72% bị viêm mủ. Kết quả phân lập các chủng vi khuẩn cho thấy có 75,47% heo nái bị nhiễm E. coli, 47,17% bị nhiễm Staphylococcus với các chủng (S.aureus, S.epidermidis, S.hyicus, S.sp.); 45,28% bị nhiễm Streptococcus với các chủng (S.faecalis, S.zooepidemicus, S.sp.); và 18,87% bị nhiễm Pseudomonas với các chủng (P.aeruginosa và P.sp.).

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...