Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 2(2019) Trang: 78-81
Tạp chí: Tài chính
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu khám phá này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân ĐBSCL. Với cỡ mẫu 447 người dân được khảo sát tại 04 thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên giang, và Cà Mau trong giai đoạn 2018-2019 và sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính, kết quả nghiên cứu tìm thấy ý định khởi nghiệp của người dân ĐBSCL chịu tác động tích cực bởi kiến thức khởi nghiệp gián tiếp thông qua năng lực doanh nhân. Trong đó, năng lực doanh nhân có ảnh hưởng lớn hơn so với kiến thức khởi nghiệp. Hàm ý của nghiên cứu này đóng góp hữu ích cho việc hoạch định các chính sách của chính phủ nhằm khuyến khích và khởi dậy tinh thần khởi nghiệp của người dân tại địa phương.

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2019) Trang: 222-227
Tạp chí: Tạp chí Công Thương (Vietnam Trade and Industry Review)
Số tạp chí 7(3)(2019) Trang: 9-16
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 64(2019) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 131(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 96(2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 3(2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 7(2019) Trang: 132-147
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...