Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 3(2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Liên kết:

Trong nỗ lực chuyển đổi sinh kế để thích ứng với bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long, xung đột sinh thái đang nổi lên như một thách thức khó giải quyết. Việc chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nuôi tôm ở những vùng bị nhiễm mặn được xem là giải pháp khả thi. Nhưng sự bùng nổ của ngành tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long đã tạo ra nhiều hệ lụy như xung đột lợi ích giữa nuôi tôm thâm canh và quảng canh, thu hẹp diện tích rừng ngập mặn, biến đổi môi trường và ô nhiễm nguồn nước. Bối cảnh này là động lực cho sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự và chuyên gia vào nỗ lực tìm kiếm những mô hình sinh kế tiến bộ, vừa tạo ra lợi ích kinh tế vừa giúp khôi phục môi trường sinh thái địa phương. Bài báo này phân tích tác động và hiệu quả của một trong số những mô hình đó. Bài báo cũng chứng minh luận điểm cho rằng cách "tiếp cận cộng đồng" là một chiến lược quan trọng trong đổi mới sinh kế và giải quyết xung đột sinh thái có hiệu quả.

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2019) Trang: 222-227
Tạp chí: Tạp chí Công Thương (Vietnam Trade and Industry Review)
Số tạp chí 7(3)(2019) Trang: 9-16
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 64(2019) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 131(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 96(2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 7(2019) Trang: 132-147
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...