Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 12(2019) Trang: 42-44
Tạp chí: Tai Nguyên và Môi trường
Liên kết:

Sông Cần Thơ chảy qua các quận Ô Môn, Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền là một nhánh của sông Hậu. Sông Cần Thơ đóng vai trò quan trọng đối với việc cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, vận tải cho thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng do sự phát triển, tốc độ phát triển kinh tế ngày càng cao và sự gia tăng dân số ở thành phố Cần Thơ, đặc biệt là các quận nội thành, từ đó kéo theo nguy cơ về thiếu hụt nguồn nước, bên cạnh đó nguy cơ về ô nhiễm nguồn nước. Do đó, việc đánh giá trữ lượng nước trên đoạn sông Cần Thơ và nhu cầu sử dụng nước từ đoạn sông này sẽ làm nền tảng nghiên cứu tính toán cân bằng nước cho phù hợp với từng nhu cầu sử dụng trong tương lai là việc làm cần thiết và cấp bách.


Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2019) Trang: 222-227
Tạp chí: Tạp chí Công Thương (Vietnam Trade and Industry Review)
Số tạp chí 7(3)(2019) Trang: 9-16
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 64(2019) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 131(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 96(2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 3(2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 7(2019) Trang: 132-147
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...