Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 15(2019) Trang: 67-70
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của 165 người dân đang sinh sống tại Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang.  Mở rộng lý thuyết hành vi kế hoạch (TPB) của Ajen (1991), kết quả nghiên cứu nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy đa biến cho thấy có 05 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân bao gồm (1) khả năng chịu đựng sự mơ hồ, (2) liên kết mạnh, (3) tính tự chủ, (4) nhu cầu thành đạt, và (5) tính sáng tạo. Kết quả nghiên cứu này một mặt cung cấp thêm dữ liệu thực chứng, mặt khác đề xuất một số hàm ý về giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và tinh thần khởi nghiệp của người dân.

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2019) Trang: 222-227
Tạp chí: Tạp chí Công Thương (Vietnam Trade and Industry Review)
Số tạp chí 7(3)(2019) Trang: 9-16
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 64(2019) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 131(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 96(2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 3(2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 7(2019) Trang: 132-147
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...