Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 11(2019) Trang: 30-34
Tạp chí: Công Thương
Liên kết:

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty TNHH) hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, các trường hợp tăng vốn điều lệ theo quy định trong văn bản quy phạm pháp luật này thể hiện nhiều bất cập. Do đó, việc bổ sung thêm các trường hợp tăng vốn điều lệ cũng như hoàn thiện chi tiết các quy định hiện hành là thực sự cần thiết, nhằm tạo một hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp khi muốn tăng vốn điều lệ để mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2019) Trang: 222-227
Tạp chí: Tạp chí Công Thương (Vietnam Trade and Industry Review)
Số tạp chí 7(3)(2019) Trang: 9-16
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 64(2019) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 131(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 96(2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 3(2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 7(2019) Trang: 132-147
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...