Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 57(2019) Trang: 62-67
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Liên kết:

Trong nghiên cứu này, công nghệ viễn thám được lựa chọn để theo dõi tình hình thay đổi đường bờ biển khu vực Tây Nam sông Hậu (ĐBSCL) qua hai quá trình chính là bồi tụ và xói lở. Phương pháp rút trích đường bờ với khảo sát thực địa được sử dụng vào việc xây dựng bản đồ bồi tụ và xói lở ven biển tại và các tỉnh khu vực Tây Nam sông Hậu - Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1989 – 2018. Tổng diện tích bồi tụ trong toàn giai đoạn nghiên cứu là 19.866,45 ha. Tại khu vực biển Đông (Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau), diện tích bồi tụ tập trung tại các huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng), Đông Hải (Bạc Liêu), Đầm Dơi và Ngọc Hiển (Cà Mau) và khu vực biển Tây (Cà Mau – Kiên Giang) tập trung tại huyện Ngọc Hiển, Năm Căn (Cà Mau); An Biên, Tp.Rạch Giá (Kiên Giang). Quá trình xói lở diễn biến khá phức tạp, tổng diện tích xói lở là 17.856,51 ha, khu vực biển Đông có mức độ xói lở lớn tập trung tại huyện Đông Hải (Bạc Liêu), Năm Căn (Cà Mau) đoạn lớn nhất ghi nhận được khoảng 0,7 km, khu vực biển Tây chủ yếu tại huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), An Minh và An Biên (Kiên Giang). Độ tin cậy kết quả giải đoán đạt kết quả tốt (T>80%, Kappa: 0,67 – 0,78). Nghiên cứu đã cung cấp những thông tin cơ bản, là cơ sở đề xuất giải pháp hỗ trợ cho công tác quản lý và chiến lược phát triển trong thời gian tới

Các bài báo khác
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...