Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 33(715)(2019) Trang: 91-93
Tạp chí: kinh tế - dự báo

Thông qua phỏng vấn trực tiếp 366 hộ nuôi thủy sản và tôm thẻ chân trắng tại 4 tỉnh, gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và Kiên Giang, nhóm nghiên cứu xu hướng chuyển đổi đối tượng nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL, từ việc nuôi tôm sú sang tôm thẻ chân trắng (TCT). Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến hành vi chuyển đổi này của các hộ nuôi là để tránh rủi ro trong quá trình sản xuất do nuôi tôm thẻ chân trắng có chu kỳ nuôi ngắn hơn nuôi thủy sản. Kế đến do nhu cầu tôm thẻ chân trắng trên thị trường thế giới gia tăng và do tôm TCT dễ thích nghi với điều kiện tự nhiên ở ĐBSCL, cũng như năng suất nuôi cao.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...