Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Liên kết:

Huyện Phong Phú, tỉnh An Giang ở nửa đầu thế kỉ XIX là một trong những vùng đất mới được khai phá, tuy có diện tích lãnh thổ tương đối lớn nhưng diện tích canh tác thực sự chưa nhiều. Tình hình sở hữu ruộng đất nơi đây có sự khác nhau về tỉ lệ, ruộng đất tư chiếm đại đa số, song quy mô tư hữu còn nhỏ lẻ và manh mún, chưa đạt mức tập trung cao độ về đất đai như các khu vực khác ở Nam Bộ. Sự khác biệt trong tư hữu đất đai do chịu tác động bởi các yếu tố đặc trưng về lịch sử khẩn hoang, điều kiện tự nhiên và tình hình chính trị - xã hội của vùng đất Phong Phú. Ở một khía cạnh khác, nghiên cứu tình hình quản lý đất đai huyện Phong Phú nửa đầu thế kỷ XIX còn là bài học lịch sử có giá trị thực tiễn đối với chính sách quản lý và sử dụng nguồn quỹ đất đai hiện nay ở thành phố Cần Thơ. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...