Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 252(2019) Trang: 60-66
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Một thí nghiệm (TN) được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng bổ sung củ hành tím (Allium ascolonicum L.) lên sinh trưởng, các chỉ số sinh hóa sinh lý huyết học và số lượng vi khuẩn E. coli trong phân gà. Tổng số 192 gà Nòi lai 1 ngày tuổi được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 mức bổ sung củ hành tím vào khẩu phần là: 0% (HT0), 2% (HT2), 3% (HT3) và 4% (HT4), 4 lần lặp lại, 12 gà/lặp lại. Bổ sung 30g củ hành/kg thức ăn đã cải tiến được khối lượng cuối kỳ TN (P=0,05), gà nuôi khẩu phần này có khuynh hướng tiêu thụ nhiều thức ăn hơn so với HT0. Gà nuôi ở các nghiệm thức có bổ sung củ hành đã cải thiện được số lượng bạch cầu từ khá thấp (1,9 tế bào x 109 /l) ở HT0 lên đến 2,5 tế bào x 109 /l. Bổ sung củ hành cũng đã giảm có ý nghĩa hàm lượng cholesterol và LDLcholesterol trong huyết tương của gà

Các bài báo khác
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...