Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 1(2019) Trang: 79-87
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả ức chế vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy ở tôm của các dòng vi khuẩn Bacillus BRB2.1 và BĐK2.3 phân lập từ khu vực nuôi tôm ở Bạc Liêu. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm. Ở thí nghiệm 1, tôm thẻ chân trắng được bố trí trong bể 100 lít với mật độ 30 con/bể. Thí nghiệm 2 được thiết kế trong bể composit 1000 lít trong đó mật độ tôm là 200 con/bể và với độ mặn là 200/00, thời gian nuôi là 35 ngày. Trong cả 2 thí nghiệm, tôm đều được gây cảm nhiễm vi khuẩn V.parahaemolyticus với có bổ sung và không bổ sung vi khuẩn Bacillus BRB2.1 và BĐK2.3. Một số chỉ tiêu chất lượng nước, tổng vi khuẩn, vi khuẩn Vibrio được theo dõi 3 lần/ngày. Kết quả cho thấy, sau 35 ngày, tỷ lệ sống của tôm ở nghiệm thức bổ sung vi khuẩn BRB2.1 đạt cao nhất (87,83%) và khác biệt có ý nghĩa (PBacillus BRB2.1 được xem là dóng vi khuẩn có lợi, có thể ức chế sự phát triển của V.parahaemolyticus

Các bài báo khác
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...