Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 57(2019) Trang: 82-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Liên kết:

Phát triển đô thị và đô thị hóa nhanh chóng làm gia tăng số lượng nhà ở đô thị gây khó khăn cho công tác quản lý đô thị. Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm định khả năng phân loại đối tượng nhà ở đô thị bằng nguồn ảnh độ phân giải cao đã được tổ hợp từ Google Earth bằng phương pháp phân loại hướng đối tượng. Nghiên cứu cho thấy rằng, khả năng nhận dạng số lượng nhà trên ảnh ít hơn số hóa thủ công đạt 88,8% và tỷ lệ chồng lắp diện tích phủ đạt 82,9% ít hơn so với số hóa. Kích thước nhà nhỏ nằm san sát nhau với khoảng cách hẹp là những đặc điểm gây khó khăn cho phân lập nhà ở đô thị thông qua phân mảnh đối tượng. Kết quả nghiên cứu là nguồn tư liệu hỗ trợ cho công tác quản lý đô thị, tuy nhiên cần xem xét cải thiện độ tin cậy bằng nguồn ảnh chất lượng hơn

Các bài báo khác
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...