Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo

Nghiên cứu được thực hiện dự vào cách tiếp cận liên kết chuỗi giá trị (CGT) valuelinks của GTZ. Hai công cụ được sử dụng chính trong nghiên cứu này là lập sơ đồ chuỗi và phân tích kinh tế chuỗi. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 khâu và 8 kênh phân phối trong chuỗi giá trị tôm sú Tây Nam Bộ  (TNB). Trong đó, tôm sú phần lớn được tiêu thụ qua kênh phân phối: Hộ nuôi, thương lái, doanh nghiệp xuất khẩu (DNXK), người tiêu dùng nước ngoài (Xuất Khẩu). Có 3 sản phẩm tôm sú xuất khẩu chính, bao gồm: Nguyên con đông lạnh (HOSO); Bỏ đầu, đông lạnh (HLSO); và bỏ đầu, lột vỏ, còn đuôi (PTO). Trong đó, tôm PTO tạo được giá trị gia tăng và lợi nhuận cao nhất. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, cải thiện kênh phân phối thông qua các hoạt động liên kết ngang và liên kết dọc, cũng như cắt giảm chi phí tôm nguyên liệu là 2 giải pháp hửu hiệu để nâng cấp chuỗi giá trị tôm ở vùng TNB

Các bài báo khác
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...