Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Bài báo này nhằm mục tiêu kiểm chứng khả năng học hành vi điều khiển của chuyên gia dựa trên cơ chế suy diễn mờ-nơron thích nghi (adaptive neuro fuzzy inference systems - ANFIS). Để giả lập hành vi điều khiển của chuyên gia, bộ điều khiển fuzzy-PID cho robot SCARA đã được xây dựng. Bằng cơ chế huấn luyện, sau khi học được từ dữ liệu điều khiển của chuyên gia, bộ điều khiển ANFIS có thể hoạt động độc lập. Đối tượng được chọn lựa để kiểm chứng là robot SCARA. Đây là một hệ phi tuyến nhiều ngõ vào nhiều ngõ ra (multi inputs multi outputs – MIMO) tương đối khó điều khiển. Kết quả mô phỏng trên phần mềm MATLAB cho thấy bộ điều khiển dùng ANFIS hoàn toàn có thể sử dụng để học dữ liệu điều khiển của chuyên gia, tạo nền tảng cho xây dựng các bộ điều khiển có khả năng học theo hành vi của con người.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10(2019) Trang: 138-144
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 109(2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 19(2019) Trang: 36-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới
Số tạp chí 1(2019) Trang: 1-16
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATIONV
Số tạp chí 7(2019) Trang: 1-11
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...