Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 19(2019) Trang: 36-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới
Liên kết:

Ốc bươu đồng (Pila polita) là loài ốc thuộc họ ốc bươu (Ampullariidae), phân bố ở Đồng bằng sông Cửu Long, đặt biệt vùng nội đồng và có giá trị kinh tế cao. Nghiên cứu tỷ lệ giới tính ốc bươu đồng phân bố ở một số loại hình thủy vực ở Đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017. Kết quả phân tích 3967 mẫu ốc bươu đồng trong mương vườn, 1208 mẫu ốc bươu đồng ở kênh và 612 mẫu ở ruộng lúa. Giới tính của loài này được phân biệt dựa vào hình thái ngoài và giải phẫu thông qua gai sinh dục, buồng trứng, buồng tinh. Ốc bươu đồng là loài phân tính, đực cái riêng biệt. Cơ quan sinh sản đực có ống dẫn tinh, buồng tinh, túi chứa tinh và gai sinh dục, gai sinh dục. Cơ quan sinh dục cái có lỗ sinh dục, ống dẫn trứng, bao chứa trứng, buồng trứng màu vàng sáng, tuyến albumin. Trung bình tỉ lệ giới tính đực:cái của ốc bươu đồng trong mương vườn là 1:1,24, trong kênh là 1:0,64 và ruộng lúa là 1:0,66. Ốc bươu đồng đực phân bố trong mương vườn luôn thấp hơn so với ốc bươu đồng cái và ngược lại khi phân bố ở kênh và ruộng lúa. Tỉ lệ ốc bươu đồng cái tăng lên theo sự gia tăng của kích thước, với hệ số tương quan (R2=0,76).

Các bài báo khác
Số tạp chí 10(2019) Trang: 138-144
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 109(2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2019) Trang: 1-16
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATIONV
Số tạp chí 7(2019) Trang: 1-11
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...