Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 252(2019) Trang: 55-60
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Tổng số 240 cút Nhật Bản 11 ngày tuổi được sử dụng trong thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức (NT) và 4 lần lặp lại để đánh giá hiệu quả của việc bổ sung khoáng và vitamin lên tăng khối lượng, tiêu tốn thức ăn và chất lượng thân thịt. Cút được cho ăn thức ăn hỗn hợp và bổ sung thành phần khoáng và vitamin từ các chế phẩm tương ứng là 0,5% Premix 1, 0.5% Premix 2, 4% bột lá Đậu rồng hoang (ĐRH) và 4% bột lá Muồng hoa pháo (MHP). Mỗi đơn vị thí nghiệm gồm 48 cút. Tất cả cút được mổ khảo sát sau 39 ngày nuôi dưỡng. Kết quả cho thấy, khẩu phần thức ăn bổ sung 0.5% Premix2 giúp cút có khối lượng cơ thể (157,7 g/con), tăng khối lượng hàng ngày (4,30 g/con) và hệ số chuyển hóa thức ăn (3,68 g thức ăn/g tăng khối lượng) tốt hơn so với các nghiệm thức còn lại. Hơn nữa, việc bổ sung vitamin và khoáng cũng ảnh hưởng có ý nghĩa đến khối lượng sống, tỷ lệ đùi, gan và diều. Bên cạnh đó, mức bổ sung 4% MHP mang lại hiệu quả tích cực đối với khả năng hấp thu thức ăn (15,4 g/con/ngày) ở cút. Liên quan đến ảnh hưởng của giới tính, kết quả cho thấy khối lượng sống, khối lượng thân thịt, tỷ lệ gan của cút mái cao hơn so với cút trống...

Các bài báo khác
Số tạp chí 10(2019) Trang: 138-144
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 109(2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 19(2019) Trang: 36-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới
Số tạp chí 1(2019) Trang: 1-16
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATIONV
Số tạp chí 7(2019) Trang: 1-11
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...