Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 19(2019) Trang: 213-221
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Đề tài nghiên cứu thành loài sán dây trên chó tại các tỉnh ĐBSCL bệnh lý của bệnh sán dây do Dipylidium caninum được thực hiện từ tháng 1/2017 đến 1/2019  bằng phương pháp xét nghiệm phân Benedek, mỗ khám Skrjabin, phương pháp kiểm tra một số chỉ tiêu huyết học. Kết quả cho thấy hầu hết chó nhiễm sán dây ở Đồng Bằng Sông Cửu Long có liên quan đến loài Dipylidium caninum, qua đánh giá lâm sàng bệnh sán dây do Dipylidium caninum chỉ ra rằng chó nhiễm Dipylidium caninum có thải trứng/đốt sán không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng có chiếm tỷ lệ đa số 47,09%  tổng số chó nhiễm Dipylidium caninum, các biểu hiện lâm sàng khác như: Bỏ ăn, sụt cân; xù lông, chậm lớn; run rẩy, xiêu vẹo; rối loạn tiêu hóa; tiêu chảy nặng, phân có máu lần lượt có tỷ lệ là 6,35%; 3,17%; 3,97%; 2,65%; 2,12%. Các triệu chứng phổ biến thường gặp nhất trong bệnh sán dây trên chó là dạng kết hợp 2 hay nhiều triệu chứng chiếm tỷ lệ khá cao 28,31%, triệu chứng ngứa cắn hậu môn cũng là hiện lâm sàng thường thấy của chó nhiễm sán dây chiếm tỷ lệ 25,40%. Trong khi đó, đa số chó có bệnh tích xuất huyết cục bộ tại vị trí bám của sán chiếm tỷ lệ 53,53% so với tổng số chó khảo sát, thể kết hợp 2 bệnh tích trở lên có 93 cá thể chiếm 25,27%, thể viêm ruột cata, xuất tiêt chất nhầy vàng hay vàng nâu chiếm 15,22% và cuối cùng là thể viêm loét ruột với nhiều nốt sần chiếm 6,52%. Có sự thay đổi các chỉ tiêu sinh lý máu như Bạch cầu, Bạch cầu lympho, Bạch cầu trung tính, Hồng cầu, Hemoglobin ở chó nhiễm nhiễm sán dây so với chó không nhiễm

Các bài báo khác
Số tạp chí 10(2019) Trang: 138-144
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 109(2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 19(2019) Trang: 36-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới
Số tạp chí 1(2019) Trang: 1-16
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATIONV
Số tạp chí 7(2019) Trang: 1-11
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...